O nás

Koncom roku 2012 vznikla myšlienka založiť Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, ktoré by napomáhalo šíriť jeho dobré meno na Slovensku a veríme, že i za hranicami Slovenska. Keď sa v jeho rodisku v Malej Frankovej (okres Kežmarok) v januári 2013 konala sv. omša pri príležitosti jeho narodenia (narodil sa 10. 1.1904), táto myšlienka dostala už jasný zámer a vznikol prípravný výbor občianskeho združenia, ktorého členmi sa stali PhDr. Mária Šelepová, PaedDr. Anna Dudová, PhD., Jozef Kromka a Ingrid Michnová. Po vypracovaní Stanov OZ, ktoré vypracoval Mons. prof. Dr. Ján Duda, PhD., požiadal prípravný výbor o registráciu na Ministerstve vnútra SR, ktorú mu udelilo dňa 8. 2. 2013. Po podaní žiadosti Štatistický úrad SR pridelil Občianskemu združeniu špirituála Jána Čarnogurského identifikačné číslo (IČO), následne bol Daňový úrad požiadaný o pridelenie DIČ a napokon bol zriadený účet v Tatrabanke (číslo účtu 2926892953/1100).

Prihlásiť sa za člena OZ špirituála Jána Čarnogurského je možné na adrese: OZ špirituála Jána Čarnogurského, 065 34 Veľká Lesná 109 (okres Stará Ľubovňa).

Ľudia, ktorí sa dozvedajú o živote a heroických čnostiach pána špirituála Jána Čarnogurského, sa čudujú, prečo im doposiaľ nik o ňom nehovoril. A to je úlohou práce členov OZ špirituála Jána Čarnogurského: šíriť jeho dobré meno a jeho výnimočne čnostný ľudský, kresťanský i kňazský život.

Pridaj komentár