Pozvánka

Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského organizuje púť k hrobu pána špirituála ThDr. Jána Čarnogurského (1904-1938). Púť sa uskutoční v sobotu 12. júla 2014 a začne slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Veľkej Frankovej o 10.00 hodine. Sv. omši bude predsedať a kázeň povie Mons. Alojz Frankovský. Potom sa účastníci presunú na hrob otca špirituála do Malej Frankovej, aby si uctili túto veľkú a majestátnu postavu človeka, ktorý zomrel v povesti svätosti 1. júla 1938 ako 34-ročný. Všetkých na toto podujatie pozývame.

Pridaj komentár