Kňaz Alojz Frankovský o Jánovi Čarnogurskom

Pán doktor Frankovský, viete o nejakých svedectvách svätosti pána špirituála Jána Čarnogurského, o ktoré by ste sa vedeli s našimi čitateľmi podeliť?

Ja som sa narodil 10 rokov po jeho smrti. Všeobecne povedomie v mojom rodisku na Frankovej a na okolí bolo a stále je, že bol to svätý kňaz. Už od teologických štúdií som si písaval na vianočné a veľkonočné sviatky s pánom kanonikom Jozefom Michnom, rodákom z Veľkej Lesnej, ktorého za kanonika ustanovil ešte otec biskup Ján Vojtaššák v roku 1949 a ten mi v nejednom pozdrave odpovedal asi takto: „Milý krajan, verím, že bude z Vás dobrý kňaz, lebo máte v nebi veľkého orodovníka kňaza Janka Čarnogurského“.

Od ďalšieho svojho spolurodáka kňaza Jozefa Voščeka som počul aj takúto príhodu. Jeho mamka mu chcela raz na zimu kúpiť kabát a preto ho požiadala, aby prišiel do Kežmarku. Povedal mi, že nocoval na fare v Kežmarku u Jána Čarnogurského, ktorý mu poskytol izbu. On sám sa však čoskoro vzdialil a Jozef Vošček zistil, že celú noc sa Ján Čarnogurský modlil v kostole pred bohostánkom. Jozef Vošček už je vo večnosti, ale ja vydávam o tom svedectvo, aby sa vedelo, akým kňazom Ján Čarnogurský bol. Bol to kňaz, ktorý svoju duchovnú i pastoračnú silu čerpal v Eucharistii.

Pamätáte si aj nejaké iné svedectvá?

Iste, tých svedectiev si pamätám viac. Jeho rodičia žili skromne, pretože mali viac detí a niektoré dali aj vzdelávať, za čo bolo potrebné aj platiť. Preto od svojho syna kňaza Jána očakávali nejakú aj hmotnú výpomoc. V tom ich však syn a kňaz Ján nepodporil. Viem od ich príbuznej, že im povedal: „Milí moji rodičia, vy predsa máte strechu nad hlavou, máte kde bývať, máte aj čosi do úst. Ale sú ľudia, ktorí ani toto nemajú, tým musím pomáhať…“ O špirituálovi Čarnogurskom je všeobecne známe, že kde mohol pomáhal nemajetným. V tomto si bral príklad od sv. Františka Assiského, ktorého si uctieval.

Jeho pastoračné pôsobenie pozitívne hodnotili naozaj dobre všade tam, kde pôsobil. Alebo máte nejaké iné poznanie?

Niekedy v roku 1972 som bol v nemocnici a na izbe som bol s nejakým pánom Kišom, ktorý pochádzal z Kežmarku. Ja som bol už kňazom. Zbadal som, že nemal nejaký príliš pozitívny vzťah k Cirkvi. Mal som s ním všelijaké zážitky a rozhovory. Ale na kňaza Jána Čarnogurského nedal dopustiť. Vraj takíto majú byť kňazi….

Nie, negatívne poznanie nemám, stále a často som počúval iba o tých pozitívnych, že to bol dobrý človek a kňaz svätého života. Musím sa priznať, že si veľmi a úprimne želám jeho blahorečenie. Kiež by nám Pán Boh daroval čím viac takýchto kňazov.

Mons. ThDr. Alojz Frankovský, PhD. je odborným asistentom dogmatickej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a farárom v Poľanovciach. Je však rodákom z Veľkej Frankovej. Pôsobí aj v Cirkevnom súde Spišskej diecézy. 

– jd –