Pozvánka

V sobotu 11.01.2014 sa uskutoční o 10. hodine v bazilike sv. Kríža v Kežmarku spomienková sv. omša pri príležitosti 110. výročia narodenia kňaza Jána Čarnogurského.

ThDr. Ján Čarnogurský sa narodil 10.01.1904 v Malej Frankovej v okrese Kežmarok. V Ríme dosiahol doktorát filozofie a teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite a po návrate bol od roku 1929 do 1936 kaplánom v Kežmarku. Od roku 1936 pôsobil na Spišskej Kapitule ako špirituál v Kňazskom seminári  a ako profesor pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej. Zomrel 1. júla 1938 pri pešej púti bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči. Pochovaný je v Malej Frankovej. Patril k tretiemu rádu františkánov a jeho rehoľné meno bolo „František Assiský“. Už za života i po jeho smrti ho nazývali kňazom svätého života. Svedectvá o jeho hrdinských čnostiach sú naozaj početné. Potrebujeme svätých kňazov, aby sme si mohli z nich brať príklad v nasledovaní Krista.

Podujatie organizuje Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského v spolupráci Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, s farským úradom v Kežmarku, s farským úradom vo Veľkej Frankovej a s podporou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.