Recenzia: Heroické čnosti Jána Čarnogurského

knihaA. DUDOVÁ, Heroické čnosti Jána Čarnogurského, Tlačiareň GG, Kežmarok 2011, A5, počet strán 208. ISBN 978-83-7569-231-0.

V úvode knihy autorka naznačuje, prečo knihu napísala. Prvou príčinou je kríza kňazského stavu, ktorá sa azda najvypuklejšie prejavuje pedofilnými škandálmi (str. 9). Pápež Benedikt XVI., ktorý tieto škandály odsúdil, napísal: „Kňazstvo sa zrazu stalo miestom hanby a každý kňaz sa stal podorzivým, že aj on je taký“ a dodal, že „tým sa stalo ohlasovanie evanjelia nepresvedčivým a Cirkev sa nemôže vierohodne predstaviť ako tá, čo hlása Krista“ (porov. P. Seewald, Svetlo sveta, str. 36). Ďalšou príčinou sú proticirkevné nálady v Európe a iných krajinách, či až averzia voči všetkému cirkevnému a sakrálnemu. Tieto nálady sú pomenované rôzne, napr. ako „križiacka výprava ateistov proti Cirkvi“, „anticirkev“, „nový Kulturkampf“, „satanské requiem“, „náboženstvo sekulárizovanej spoločnosti“ (A. Dudová, str. 11). Lenže Cirkev bez kňazov nemôže existovať, lebo kňazi patria k Cirkvi… Preto autorka má záujem – aj touto knihou – poukázať na kňazov svätého života, ktorých je dostatok. Jedným z takýchto kňazov je špirituál Kňazského seminára v Spišskej Kapitule a profesor morálnej a pastorálnej teológie Ján Čarnogurský, ktorý sa narodil 10. januára 1904 v Malej Frankovej a zomrel v povesti svätosti ako 34 ročný 1. júla 1938 v Levoči.

Kniha sa člení na tri kapitoly. Prvá má názov Osobnosť Jána Čarnogurského a týka sa jeho detstva, rodiny a štúdii, potom jeho vzťahu ku kňazskému povolaniu a napokon politického, sociálneho a náboženského pozadia doby, v ktorej žil. Druhá kapitola Prvky kánonicky definovanej svätosti je viac všeobecná a pojednáva o svätosti špekulatívne, doktrinálne  (pojem svätosti, kánonizácia a prvky kánonicky definovanej svätosti). Posledná tretia kapitola sa dotýka svätosti kňaza Jána Čarnogurského: aktuálnosť jeho prípadnej beatifikácie, či existujú prekážky na jeho beatifikáciu, či existuje povesť svätosti ohľadom jeho osoby a tiež či existuje aj fama signorum čiže povesť zázračných znamení v prípade jeho osoby. Uzáver je taký, že kňaz Ján Čarnogurský by mohol byť prípadným vhodným kandidátom na proces beatifikácie, pretože jeho kňazský život bol naplnený čnosťami, ktoré praktizoval v heroickom stupni a jeho život dodáva kňazskému stavu naozajstnú dôstojnosť a zmysel.
Kniha je písaná náročnejším štýlom. Nedá sa čítať odrazu a nečíta sa ani ľahko. Preto knihu odporúčame čítať pomalšie a rozvrhnúť čítanie na viac dní. A čo nepochopíme, treba sa pýtať duchovných pastierov, aby to vysvetlili, prípadne napísať  Občianskemu združeniu špirituála Jána Čarnogurského a pýtať si vysvetlenia. Radi vám ich poskytneme.

Foto: admin.

Autor: admin.