Mesačný archív august 2013

Ján Čarnogurský bol mužom viery a modlitby

KežmarokBožská čnosť viery sa u veriaceho človeka prejavuje modlitbou, rozjímaním nad Božím slovom a tajomstvami viery, prijímaním sviatostí a osobitne Eucharistie, ale aj mariánskou úctou a vôbec úctou k svätým.
Kňaz Ján Čarnogurský bol mužom modlitby. Zachovali sa jeho listy, ktoré písal svojej krstnej pani Márii Čarnogurskej do Spišskej Belej. V týchto listoch spomína aj svoje modlitby, ktoré si príklade každodenne vykonával. Dosvedčujú to jeho vlastnoručne napísané vyjadrenia ako „denne posielam svoje modlitby pred Boží trón“, „vždy budem prosiť milého Ježiška…“ alebo „…až si zas budem môcť pokľaknúť v bazilike sv. Petra pri hrobe tohto apoštola alebo pri hrobe sv...

Čítať viac

Recenzia: Heroické čnosti Jána Čarnogurského

knihaA. DUDOVÁ, Heroické čnosti Jána Čarnogurského, Tlačiareň GG, Kežmarok 2011, A5, počet strán 208. ISBN 978-83-7569-231-0.

V úvode knihy autorka naznačuje, prečo knihu napísala. Prvou príčinou je kríza kňazského stavu, ktorá sa azda najvypuklejšie prejavuje pedofilnými škandálmi (str. 9). Pápež Benedikt XVI., ktorý tieto škandály odsúdil, napísal: „Kňazstvo sa zrazu stalo miestom hanby a každý kňaz sa stal podorzivým, že aj on je taký“ a dodal, že „tým sa stalo ohlasovanie evanjelia nepresvedčivým a Cirkev sa nemôže vierohodne predstaviť ako tá, čo hlása Krista“ (porov. P. Seewald, Svetlo sveta, str. 36). Ďalšou príčinou sú proticirkevné nálady v Európe a iných krajinách, či až averzia voči všetkému cirkevnému a sakrálnemu...

Čítať viac

Básnik Janko Silan nazval kňaza Jána Čarnogurského svätcom

silanBásnik Janko Silan (vlastným menom Ján Ďurka) sa narodil 24. novembra 1914 v obci Sila pri Nitre. Po štúdiu gymnázia v Nitre (1928-1936) ho spišský biskup Ján Vojtaššák prijal do Kňazského seminára a na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej Kapitule. Chcel byť kňazom a skúšal to v Nitre i Trnave. Mal však veľmi slabý zrak a v tom bol problém. Sám o sebe píše takto: „Teda taký žobráčik sa chcel stať kňazom… Ach, aké to bolo ťažké… U misionárov ma odmietli (rozumej: Verbistov na Kalvárii v Nitre), do seminára neprijali nikde. Až keď ma najdôstojneší pán biskup Pavol Jantausch videl náhodou odpoludnia plakať na kameni na kvadrume trnavského seminára, zo súcitu ma prijal. Pravda, o poldruha roka ma prepustili. Až po mature zablúdil som aj na Spiš a tu ma najdôstojnejší pán biskup Ján Vojtaššák prijal za bohoslovca s poznámkou: Veď aj pápež je krátkozraký…“ (J. Paštéka: Pozvanie do poézie Janka Silana, in: Súborné dielo Janka Silana, zväzok prvý, Lúč, Bratislava 1995, str. 7). Po kňazskej vysviacke bol kapl...

Čítať viac

Kňaz Ján Čarnogurský (1904 – 1938)

Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej 10. januára 1904. Pokrstený bol vo Veľkej Frankovej 20. januára 1904, krstil ho tamojší kňaz František Háber a jeho krstnými rodičmi boli Jakub Kromka a Mária Kromková. Matka špirituála Čarnogurského Mária, rod. Weiszova sa narodila vo Veľkej Frankovej 3. mája 1877 a zomrela v Malej Frankovej 8. septembra 1949, kde je aj pochovaná na miestnom cintoríne. Špirituálov otec Ján Čarnogurský, narodený 18. mája 1872, bol richtárom v Malej Frankovej. Zomrel 24. júla 1947 a pochovaný je v rodnej obci vedľa svojej manželky. Špirituál Ján Čarnogurský mal sedem súrodencov, piatich bratov a dve sestry. Najstaršia bola Alžbeta (1899 –1985), vydala sa za Nováka do Vrbova, neskôr sa presťahovali s rodinou do Bratislavy – Prievozu...

Čítať viac