Kategória Životopis

Kňaz Ján Čarnogurský (1904 – 1938)

Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej 10. januára 1904. Pokrstený bol vo Veľkej Frankovej 20. januára 1904, krstil ho tamojší kňaz František Háber a jeho krstnými rodičmi boli Jakub Kromka a Mária Kromková. Matka špirituála Čarnogurského Mária, rod. Weiszova sa narodila vo Veľkej Frankovej 3. mája 1877 a zomrela v Malej Frankovej 8. septembra 1949, kde je aj pochovaná na miestnom cintoríne. Špirituálov otec Ján Čarnogurský, narodený 18. mája 1872, bol richtárom v Malej Frankovej. Zomrel 24. júla 1947 a pochovaný je v rodnej obci vedľa svojej manželky. Špirituál Ján Čarnogurský mal sedem súrodencov, piatich bratov a dve sestry. Najstaršia bola Alžbeta (1899 –1985), vydala sa za Nováka do Vrbova, neskôr sa presťahovali s rodinou do Bratislavy – Prievozu...

Čítať viac