Kategória Svedectvá

Ján Čarnogurský bol mužom viery a modlitby

KežmarokBožská čnosť viery sa u veriaceho človeka prejavuje modlitbou, rozjímaním nad Božím slovom a tajomstvami viery, prijímaním sviatostí a osobitne Eucharistie, ale aj mariánskou úctou a vôbec úctou k svätým.
Kňaz Ján Čarnogurský bol mužom modlitby. Zachovali sa jeho listy, ktoré písal svojej krstnej pani Márii Čarnogurskej do Spišskej Belej. V týchto listoch spomína aj svoje modlitby, ktoré si príklade každodenne vykonával. Dosvedčujú to jeho vlastnoručne napísané vyjadrenia ako „denne posielam svoje modlitby pred Boží trón“, „vždy budem prosiť milého Ježiška…“ alebo „…až si zas budem môcť pokľaknúť v bazilike sv. Petra pri hrobe tohto apoštola alebo pri hrobe sv...

Čítať viac