Kategória Články

Predsedníčka občianskeho združenia o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Ste predsedníčkou OZ špirituála Jána Čarnogurského. Aké ciele má toto združenie?

Cieľom nášho OZ je šíriť dobré meno kňaza Jána Čarnogurského, šíriť jeho mravný odkaz pre súčasnú spoločnosť a dôslednejšie spoznávať jeho život a dielo. Presné ciele sú uvedené  v Štatúte nášho OZ a sú zverejnené aj na internetovej stránke združenia: carnogurskyjan.sk

Je známe, že ste sa zaoberali životom a čnosťami tohto kňaza. Ktoré čnosti si u neho najviac ceníte a ktoré by nemali chýbať dnešným kňazom, ale i ostatným kresťanom?

Vlastností a čností, ktoré si u neho vážim, je viac. Ale azda najviac ma oslovuje jeho láska k chudobe, ktorú nechápe ako bezduchú nemajetnosť, ale ako slobodu od hmotných dobier...

Čítať viac

Kňaz Alojz Frankovský o Jánovi Čarnogurskom

Pán doktor Frankovský, viete o nejakých svedectvách svätosti pána špirituála Jána Čarnogurského, o ktoré by ste sa vedeli s našimi čitateľmi podeliť?

Ja som sa narodil 10 rokov po jeho smrti. Všeobecne povedomie v mojom rodisku na Frankovej a na okolí bolo a stále je, že bol to svätý kňaz. Už od teologických štúdií som si písaval na vianočné a veľkonočné sviatky s pánom kanonikom Jozefom Michnom, rodákom z Veľkej Lesnej, ktorého za kanonika ustanovil ešte otec biskup Ján Vojtaššák v roku 1949 a ten mi v nejednom pozdrave odpovedal asi takto: „Milý krajan, verím, že bude z Vás dobrý kňaz, lebo máte v nebi veľkého orodovníka kňaza Janka Čarnogurského“.

Od ďalšieho svojho spolurodáka kňaza Jozefa Voščeka som počul aj ta...

Čítať viac

Rektor spišského seminára o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Vážený pán rektor, vážený pán profesor Jarab. Stojíte na čele kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde v rokoch 1936-38 pôsobil ako špirituál kňaz Ján Čarnogurský. Ktoré z vlastnosti tohto kňaza by ste zdôraznili pre súčasnú generáciu bohoslovcov a kňazov?

Niekedy sa mi zdá vhodnejším  vyjadriť kerygmu – obsah života druhého príkladom, hlavne ak už sme časovo vzdialený od jeho života. A tak dnešnej generácií seminaristov, kandidátom na kňazskú službu pripomínam život otca špirituála Dr. Jána Čarnogurského ako harfu: každá jej struna je ladičom presne naladená na svoju hodnotu a preto vydáva pod rukami umelca nádhernú melódiu. To „naladenie“ je naša dispozícia, ktorou sa denne ponúkame Pánovi, Darcovi nášho života a povolania...

Čítať viac

Básnik Janko Silan nazval kňaza Jána Čarnogurského svätcom

silanBásnik Janko Silan (vlastným menom Ján Ďurka) sa narodil 24. novembra 1914 v obci Sila pri Nitre. Po štúdiu gymnázia v Nitre (1928-1936) ho spišský biskup Ján Vojtaššák prijal do Kňazského seminára a na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej Kapitule. Chcel byť kňazom a skúšal to v Nitre i Trnave. Mal však veľmi slabý zrak a v tom bol problém. Sám o sebe píše takto: „Teda taký žobráčik sa chcel stať kňazom… Ach, aké to bolo ťažké… U misionárov ma odmietli (rozumej: Verbistov na Kalvárii v Nitre), do seminára neprijali nikde. Až keď ma najdôstojneší pán biskup Pavol Jantausch videl náhodou odpoludnia plakať na kameni na kvadrume trnavského seminára, zo súcitu ma prijal. Pravda, o poldruha roka ma prepustili. Až po mature zablúdil som aj na Spiš a tu ma najdôstojnejší pán biskup Ján Vojtaššák prijal za bohoslovca s poznámkou: Veď aj pápež je krátkozraký…“ (J. Paštéka: Pozvanie do poézie Janka Silana, in: Súborné dielo Janka Silana, zväzok prvý, Lúč, Bratislava 1995, str. 7). Po kňazskej vysviacke bol kapl...

Čítať viac