Kategória Informácie

Pozvánka

Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského organizuje púť k hrobu pána špirituála ThDr. Jána Čarnogurského (1904-1938). Púť sa uskutoční v sobotu 12. júla 2014 a začne slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Veľkej Frankovej o 10.00 hodine. Sv. omši bude predsedať a kázeň povie Mons. Alojz Frankovský. Potom sa účastníci presunú na hrob otca špirituála do Malej Frankovej, aby si uctili túto veľkú a majestátnu postavu človeka, ktorý zomrel v povesti svätosti 1. júla 1938 ako 34-ročný. Všetkých na toto podujatie pozývame.

Čítať viac

Pozvánka

V sobotu 11.01.2014 sa uskutoční o 10. hodine v bazilike sv. Kríža v Kežmarku spomienková sv. omša pri príležitosti 110. výročia narodenia kňaza Jána Čarnogurského.

ThDr. Ján Čarnogurský sa narodil 10.01.1904 v Malej Frankovej v okrese Kežmarok. V Ríme dosiahol doktorát filozofie a teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite a po návrate bol od roku 1929 do 1936 kaplánom v Kežmarku. Od roku 1936 pôsobil na Spišskej Kapitule ako špirituál v Kňazskom seminári  a ako profesor pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej. Zomrel 1. júla 1938 pri pešej púti bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči. Pochovaný je v Malej Frankovej. Patril k tretiemu rádu františkánov a jeho rehoľné meno bolo „František Assiský“...

Čítať viac

Recenzia: Heroické čnosti Jána Čarnogurského

knihaA. DUDOVÁ, Heroické čnosti Jána Čarnogurského, Tlačiareň GG, Kežmarok 2011, A5, počet strán 208. ISBN 978-83-7569-231-0.

V úvode knihy autorka naznačuje, prečo knihu napísala. Prvou príčinou je kríza kňazského stavu, ktorá sa azda najvypuklejšie prejavuje pedofilnými škandálmi (str. 9). Pápež Benedikt XVI., ktorý tieto škandály odsúdil, napísal: „Kňazstvo sa zrazu stalo miestom hanby a každý kňaz sa stal podorzivým, že aj on je taký“ a dodal, že „tým sa stalo ohlasovanie evanjelia nepresvedčivým a Cirkev sa nemôže vierohodne predstaviť ako tá, čo hlása Krista“ (porov. P. Seewald, Svetlo sveta, str. 36). Ďalšou príčinou sú proticirkevné nálady v Európe a iných krajinách, či až averzia voči všetkému cirkevnému a sakrálnemu...

Čítať viac